IV. ÚS 26/03Usnesení ÚS ze dne 20.02.2003

IV.ÚS 26/03 ze dne 20. 2. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 26/03

Ústavní soud rozhodl dne 20. února 2003 ve věci návrhu M. Š.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka, ačkoli byl vyzvána přípisem Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, doručeným jí dne 24. 1. 2003, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinila. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 20. února 2003

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj