IV. ÚS 257/03Usnesení ÚS ze dne 04.07.2003

IV.ÚS 257/03 ze dne 4. 7. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 257/03

Ústavní soud rozhodl dne 4. července 2003 ve věci ústavní stížnosti ing. K. P., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 2. 12. 2002, čj. 12 Co 397/2002-407,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2003, doručeným mu dne 5. 6. 2003, k odstranění vad ústavní stížnosti, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinil. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 4. července 2003

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj