IV. ÚS 24/97Usnesení ÚS ze dne 18.11.1998

IV.ÚS 24/97 ze dne 18. 11. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 24/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. a R.T., oba zastoupeni advokátem JUDr. J.D., proti rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 17 Co 290/96-74, ze dne 26. 9. 1996, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a vedlejšího účastníka Ing. J.V., zastoupeného advokátem JUDr. F.H.,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé se svou ústavní stížností ze dne 20. 1. 1997 domáhali zrušení shora označeného rozhodnutí Městskéhosoudu v Praze, přitom současně podali proti uvedenému rozhodnutí dovolání. O dovolání stěžovatelů rozhodl Nejvyšší soud ČR rozsudkem, čj. 2 Cdon 2016/97-99, ze dne 19. 2. 1998 (jak Ústavní soud zjistil z uvedeného rozhodnutí, předloženého mu dne 17. 11. 1998), a to tak, že rozsudek Městského soudu v Praze, čj. 17 Co 290/96-74, ze dne 26. 9. 1996, zrušil a věc vrátil uvedenému soudu k dalšímu řízení. Za uvedeného stavu, kdy ústavní stížností napadený rozsudek byl Nejvyšším soudem ČR zrušen a věc byla vrácena Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení, je třeba vycházet ze závěru, že ústavní stížnost stěžovatelů se stala nepřípustnou, a, byla proto podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 1998

JUDr. Eva Zarembová soudce zpravodaj