IV. ÚS 2215/13 #1Usnesení ÚS ze dne 03.03.2014

IV.ÚS 2215/13 ze dne 3. 3. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Jiřího Holase, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 18. července 2013 podání navrhovatele, směřující mj. proti postupu "Krajského soudu v Pardubicích" ve věci konkurzu vyhlášeného na jeho majetek.

Protože podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 10. září 2013 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů. Následně byla lhůta k žádostem navrhovatele prodloužena podáním ze dne 13. ledna 2014 a 4. února 2014, přičemž ze zápisu doručující pošty je zřejmé, že poslední zásilku navrhovatel převzal dne 6. února 2014. Poslední prodloužení lhůty marně uplynulo dnem 14. února 2014.

Protože navrhovatel v opakovaně prodlužované lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranil, soudce zpravodaj návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. března 2014

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj