IV. ÚS 208/02Usnesení ÚS ze dne 29.01.2003

IV.ÚS 208/02 ze dne 29. 1. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové o ústavní stížnosti JUDr. B. G., CSc., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 13 Co 586/2001,

takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Procesní nástupkyně stěžovatele (zemřelého dne 30. 4. 2002) Mgr. M. B. a Mgr. H. P. vzaly výslovně ústavní stížnost zpět, a Ústavní soud proto řízení o ní podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb. zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

předseda senátu