IV. ÚS 192/04Usnesení ÚS ze dne 18.08.2004

IV.ÚS 192/04 ze dne 18. 8. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 192/04

Ústavní soud rozhodl dne 18. srpna 2004 ve věci návrhu M. Z.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2004, doručeným mu dne 15. 7. 2004, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 30 denní lhůtě tak neučinil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2004

JUDr. Miloslav Výborný

soudce zpravodaj