IV. ÚS 183/96Usnesení ÚS ze dne 20.08.1996

IV.ÚS 183/96 ze dne 20. 8. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 183/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 20. srpna 1996 ve věci návrhu D.P.,

takto:

Návrh se odmítá .

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván dopisem Ústavníhosoudu ze dne 16. 7. 1996, doručeným mu dne 17. 7. 1996, k odstranění vad návrhu, v určené 20 denní lhůtě tak neučinil, pouze předložil dohodu o plné moci ze dne 7. 2. 1996, uzavřenou mezi JUDr. P.H. a jeho matkou E.P. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než jeho návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 20. srpna 1996

prof.JUDr. Vladimír Čermák soudce zpravodaj