IV. ÚS 1446/15 #1Usnesení ÚS ze dne 18.11.2015

IV.ÚS 1446/15 ze dne 18. 11. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Bohuslava Veselého, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se ve svém podání doručeném Ústavnímu soudu dne 15. 5. 2015 domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2015 č. j. 1 As 146/2014-41, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2014 č. j. 48 A 22/2014-26 a rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 26. 5. 2014 č. j. 075134/2014/KUSK-DOP/Lac.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 10. 6. 2015 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů, přičemž byl současně poučen, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Podle údajů doručujícího orgánu byla uvedená výzva navrhovateli doručena dne 11. 6. 2015. Přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 7. 7. 2015 navrhovatel požádal o prodloužení lhůty do 30. 9. 2015, avšak ani v této lhůtě vady neodstranil.

Protože navrhovatel ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranil, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2015

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj