IV. ÚS 129/04Usnesení ÚS ze dne 03.05.2004

IV.ÚS 129/04 ze dne 3. 5. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 129/04

Ústavní soud rozhodl dne 3. května 2004 ve věci návrhu A. V.

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, ačkoli byl vyzván přípisem Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2004, doručeným mu dne 7. 4. 2004, k odstranění vad návrhu, ve stanovené 20 denní lhůtě tak neučinil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 3. května 2004

JUDr. Miloslav Výborný

soudce zpravodaj