IV. ÚS 1195/08 #1Usnesení ÚS ze dne 08.07.2008

IV.ÚS 1195/08 ze dne 8. 7. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného o ústavní stížnosti stěžovatelky L. V., zastoupené Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Příbrami, Balbínova 384, směřující proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 30 C 313/2003-24 ze dne 24. října 2003 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 30 C 313/2003-16 ze dne 23. května 2003 takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Podáním učiněným ve lhůtě a splňujícím i další podmínky podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí s odkazem na porušení práva na soudní a jinou právní ochranu podle čl. 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy České republiky.

Dne 2. července 2008 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelky, kterým vzala ústavní stížnost zpět. Podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Stěžovatelka naplnila zákonem předvídanou situaci, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než rozhodnout výše uvedeným způsobem. S ohledem na zpětvzetí ústavní stížnosti netrval Ústavní soud na odstranění vady plné moci advokáta stěžovatelky, v níž nebylo výslovně uvedeno, že je udělena k zastupování před Ústavním soudem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2008

Michaela Židlická

předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu