IV. ÚS 1085/15 #1Usnesení ÚS ze dne 26.05.2015

IV.ÚS 1085/15 ze dne 26. 5. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudkyně zpravodajky Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti stěžovatele Jakuba Horkého, bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 40 C 165/2014-13 ze dne 20. 8. 2014 a rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 30 Co 501/2014-30 ze dne 13. 1. 2015, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Včasným návrhem, nesplňujícím podmínky dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Ústavní soud ve výzvě ze dne 23. 4. 2015 stěžovatele poučil o nedostatcích jeho podání a určil mu lhůtu k odstranění vad, již na stěžovatelovu žádost následně prodloužil, a to tak, že lhůta skončila dne 25. 5. 2015.

Dne 25. 5. 2015, tedy poslední den lhůty určené Ústavním soudem k odstranění vad ústavní stížnosti, doručil stěžovatel Ústavnímu soudu podání, jímž vzal ústavní stížnost v plném rozsahu zpět. Zpětvzetí své stížnosti stěžovatel odůvodnil tak, že proti napadenému rozsudku městského soudu je přípustné dovolání, zároveň však již uběhla lhůta pro jeho podání.

Podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Vzhledem k tomu, že v projednávané věci došlo k situaci předvídané ustanovením § 77 zákona o Ústavním soudu, nezbylo Ústavnímu soudu než řízení o stěžovatelově ústavní stížnosti zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. května 2015

Tomáš Lichovník v.r.

předseda IV. senátu Ústavního soudu