III. ÚS 762/11 #1Usnesení ÚS ze dne 20.09.2011

III.ÚS 762/11 ze dne 20. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ve věci ústavních stížností stěžovatelů: 1) B. S., 2) T. K., 3) FELIX KOHN TRUST, se sídlem 14 Penn Plaza, 225 West 34th St, Suite 1800, New York, N.Y. 10122, USA, všichni zastoupeni Vratislavem Pěchotou Jr., Esq., advokátem se sídlem 14 Penn Plaza, 225 West 34th Street, 1800 New York, N.Y. 10122, Spojené státy americké, a 4) J. H., zastoupená JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem v Brně, Poštovská 8c, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. ledna 2011 č. j. 28 Cdo 4062/2010-442 a výroku III. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. prosince 2009 č. j. 20 Co 318/2007-336, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 762/11 a IV. ÚS 995/11 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. III. ÚS 762/11.

Odůvodnění:

Dne 11. března 2011 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelů B. S., T. K. a FELIX KOHN TRUST, směřující proti výroku I. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. ledna 2011 č. j. 28 Cdo 4026/2010-442 a výroku III. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. prosince 2009 č. j. 20 Co 318/2007-336. Této ústavní stížnosti byla přidělena spisová značka III. ÚS 762/11.

Dne 5. dubna 2011 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky J. H., směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. ledna 2011 č. j. 28 Cdo 4026/2010-442. Této ústavní stížnosti byla přidělena spisová značka IV. ÚS 995/11.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků. V případě shora uvedených ústavních stížností jsou tyto zákonné předpoklady naplněny a Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil dané věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2011

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu