III. ÚS 721/01Usnesení ÚS ze dne 20.02.2002

III.ÚS 721/01 ze dne 20. 2. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 721/01

Ústavní soud rozhodl ve věci D. M., o návrhu ze dne 17. prosince 2001, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka, která své podání označila jako "stížnost ve věci rozhodnutí obce B. o výpovědi z nebytových prostor", byla vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučena o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Po výzvě, kterou navrhovatelka obdržela dne 14. ledna 2002, vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranila, zejména nesplnila povinnost být v řízení před Ústavnímsoudem zastoupena advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 a § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. února 2002