III. ÚS 72/98Usnesení ÚS ze dne 22.04.1998

III.ÚS 72/98 ze dne 22. 4. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 72/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti navrhovatele M.K., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 13. února 1998 návrh označený jako stížnost, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 16. února 1998. Podaná stížnost směřovala proti údajné nečinnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem a Policie ČR.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ust. § 41 písm. b) citovaného zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 9. března 1998.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr.Vladimír JURKA

soudce Ústavního soudu ČR

V Brně dne 22. dubna 1998