III. ÚS 679/11 #1Usnesení ÚS ze dne 29.09.2011

III.ÚS 679/11 ze dne 29. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 29. září 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Jana Musila (soudce zpravodaje) a Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky obchodní společnosti SYNOT TIP, a. s. (do 31. března 2009 existující pod obchodní firmou SYNOT LOTTO, a. s.) se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 263 01 091, právně zastoupené JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph.D., advokátem AK se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2010 č. j. 5 Afs 83/2010-65, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. září 2010 č. j. 29 Ca 50/2009, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 22. prosince 2008 č. j. 21828/08-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 22. prosince 2008 č. j. 21825/08-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 22. prosince 2008 č. j. 21826/08-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 28. července 2009 č. j. 12059/09-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 28. července 2009 č. j. 12060/09-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 28. července 2009 č. j. 12061/09-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 3. srpna 2009 č. j. 12131/09-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 13. srpna 2009 č. j. 12132/09-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 13. srpna 2009 č. j. 12133/09-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 12. listopadu 2009 č. j. 16409/09-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 12. listopadu 2009 č. j. 16411/09-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 11. března 2010 č. j. 3562/10-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 11. března 2010 č. j. 3563/10-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 11. března 2010 č. j. 3564/10-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 11. března 2010 č. j. 3565/10-1300-701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 12. dubna 2010 č. j. 5251/10-1300 701728, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 12. dubna 2010 č. j. 5250/10-1300-701728, proti dodatečnému platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 21. srpna 2008 pod č. j. 143561/08/336913/5751, proti dodatečnému platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 7. května 2009 pod č. j. 94243/09/336913709475, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 15. července 2008 pod č. j. 126980/08/336913/5751, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 15. července 2008 pod č. j. 126992/08/336913/5751, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 18. srpna 2008 pod č. j. 141536/08/336913/5751, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 15. září 2008 pod č. j. 153854/08/336913/5751, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 23. října 2008 pod č. j. 170374/08/336913/5751, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 26. listopadu 2008 pod č. j. 183540/08/336913/5751, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 20. ledna 2009 pod č. j. 7891/09/336913709475, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 20. ledna 2009 pod č. j. 7911/09/336913709475, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 6. května 2009 pod č. j. 94042/09/336913709475, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 29. června 2009 pod č. j. 114574/09/336913709475, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 1. července 2009 pod č. j. 116235/09/336913709475, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 23. července 2009 pod č. j. 125042/09/336913709475, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 20. srpna 2009 pod č. j. 139054/09/336913708987, proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 16. září 2009 pod č. j. 149408/09/336913708987 a proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem v Uherském Hradišti dne 17. srpna 2009 pod č. j. 136573/09/336913708987, za účasti 1) Nejvyššího správního soudu, 2) Krajského soudu v Brně, 3) Finančního ředitelství v Brně a 4) Finančního úřadu v Uherském Hradišti, jako účastníků řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 4. března 2011, a která byla doplněna podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 7. března 2011, se stěžovatelka domáhala zrušení rozhodnutí uvedených v záhlaví tohoto usnesení, a to pro porušení článku 1 Ústavy České republiky.

Podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 23. září 2011 vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost zpět a navrhla, aby řízení před Ústavním soudem bylo zastaveno.

Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatelka, jak výše uvedeno, této možnosti využila a své podání vzala v plném rozsahu zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. září 2011

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu