III. ÚS 524/09 #1Usnesení ÚS ze dne 02.04.2009

III.ÚS 524/09 ze dne 2. 4. 2009

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. P., směřující proti usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka Havířov ze dne 3. 12. 2007, č. j. 125 Nc 1810/2006-36, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 6. 2008, č. j. 9 Co 240/2008-54, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud pro "neústavnost" zrušil v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů vydaná v exekučním řízení, a to v té části, v níž bylo rozhodnuto o jeho povinnosti zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce.

Z ústavní stížnosti a vyžádaného dokladu o doručení usnesení odvolacího soudu se podává, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 6. 2008, č. j. 9 Co 240/2008-54, kterým bylo změněno usnesení soudu prvního stupně ve výroku o nákladech exekuce, byl stěžovateli doručen do vlastních rukou již dne 1. 7. 2008.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

V dané věci bylo toto rozhodnutí doručeno dne 1. 7. 2008 a dnem následujícím počala běžet výše uvedené lhůta 60 dnů; byla-li ústavní stížnost podána až dne 6. 3. 2009, stalo se tak zjevně po jejím uplynutí.

V důsledku toho nezbylo než soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona odmítnout, neboť je návrhem podaným po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2009

Vladimír Kůrka

soudce zpravodaj