III. ÚS 513/99Usnesení ÚS ze dne 15.12.1999

III.ÚS 513/99 ze dne 15. 12. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 513/99

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatele J. H.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 19. 10. 1999 návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 20. 10. 1999. Uvedeným návrhem žádal stěžovatel, aby Ústavní soud rozhodl, zda jako opomenutý dědic má právo být zapsán mezi již určené dědice v souvislosti s projednáním restitučních nároků.

Podle § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Vzhledem k tomu, že z podání nebylo patrno, zda stěžovatel k prosazení svého práva využil zákonem stanovené procesní prostředky, vyzval Ústavní soud stěžovatele, aby sdělil, zda své právo uplatnil stanoveným procesním postupem.

Ze sdělení stěžovatele ze dne 15. 11. 1999, doručeného Ústavnímusoudu dne 18. 11. 1999 vyplynulo, že ve věci se neobrátil na soud a své právo neuplatňoval stanoveným procesním postupem.

Vzhledem k této skutečnosti nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 15. prosince 1999