III. ÚS 466/97Usnesení ÚS ze dne 28.01.1998

III.ÚS 466/97 ze dne 28. 1. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 466/97-5

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelů 1) Z.P., 2) M.Z., 3) L.S., 4) J.D., 5) R.K., 6) J.H., 7) J.M., 8) S.U., 9) M.P., 10) J.S., o návrhu ze dne 7. prosince 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu ČR dne 10. prosince 1997, se navrhovatelé domáhali přezkoumání postupu orgánů činných v trestním řízení, vedeném proti nim. Poukazovali zejména na to, že podle jejich přesvědčení bylo postupováno protiprávně v souvislosti s jejich vzetím do vazby.

K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud ČR dne 15. prosince 1997 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy a poučil je o následcích neodstranění vytčených vad. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovatelům ve dnech 17. až 23. prosince 1997, ve lhůtě vady navrhovatelé neodstranili, zejména nesplnili povinnost být v řízení před Ústavním soudem České republiky zastoupeni advokátem (§ 30 zákona č. 182/1993 Sb.).

Pro výše uvedené Ústavní soud České republiky podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. ledna 1998

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj