III. ÚS 458/97Usnesení ÚS ze dne 13.02.1998

III.ÚS 458/97 ze dne 13. 2. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 458/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky M.B., zastoupené advokátkou JUDr. M.K., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 11. 1997, sp. zn. 38 Co 621/96, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, sp. zn. 5 C 171/90, mimo ústní jednání dne 13. 2. 1998 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním bez data, doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 12. 1997, a označeným jako ústavní stížnost do rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 11. 1997 (sp. zn. 38 Co 621/96, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, sp. zn. 5 C 171/90), "ohlásila" stěžovatelka zastoupená advokátkou ústavní stížnost s tím, že tuto doplní do 31. 12. 1997, neboť její zástupkyně "ke kvalifikovanému odůvodnění stížnosti potřebuje prostudovat obsáhlý spisový materiál". Odhlédnuto od toho, že zákon o Ústavním soudu nezná bianco podávané ústavní stížnosti, vyčkal Ústavní soud, s ohledem na písemný přednes zástupkyně stěžovatelky, na odůvodnění ústavní stížnosti, toto však do dnešního dne Ústavnímu soudu nedošlo.

1

111. ÚS 458/97

Za této situace nezbylo než usoudit, že stěžovatelka ve lhůtě, o kterou sama požádala, neodstranila jí zřejmě známé vady svého návrhu, jak shora je označen; bylo proto rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) per analog. zák. č. 18211993 Sb.], jak z výroku tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.).

V Brně dne 13. 2. 1998

JUDr. Vlastimil Ševčík soudce Ústavního soudu