III. ÚS 4254/18 #1Usnesení ÚS ze dne 14.05.2019

III.ÚS 4254/18 ze dne 14. 5. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavních stížností stěžovatele J. V., zastoupeného JUDr. Arturem Ostrým, advokátem, sídlem Arbesovo náměstí 257/7, Praha 5 - Smíchov, proti I. výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2018 č. j. 14 Co 154/2018-851, vedené pod sp. zn. III. ÚS 4254/18, a stěžovatelů J. V. a M. V., zastoupených JUDr. Arturem Ostrým, advokátem, sídlem Arbesovo náměstí 257/7, Praha 5 - Smíchov, proti I. výroku usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. března 2018 č. j. 84 Co 478/2017-394, vedené pod sp. zn. I. ÚS 618/19, o návrhu na spojení, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 4254/18 a sp. zn. I. ÚS 618/19 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. III. ÚS 4254/18.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 21. 12. 2018 a dne 18. 2. 2019 ve výroku uvedené dvě ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel sám a posléze společně se svojí manželkou domáhají zrušení v záhlaví specifikovaných výroků usnesení obecných soudů, jimiž byly potvrzeny výroky usnesení soudů prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech ve vlastnictví stěžovatele a ve společném jmění obou stěžovatelů.

Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. Z předmětných ústavních stížností a jejich příloh Ústavní soud zjistil, že výkon rozhodnutí v obou věcech byl nařízen na základě téhož exekučního titulu (rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015 sp. zn. 46 T 21/2013 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 1. 2017 sp. zn. 5 To 24/2016) k zajištění pohledávky České republiky - Úřadu vlády České republiky ve výši 8 246 700 Kč s příslušenstvím, přičemž námitky stěžovatelů se v obou věcech koncentrují na vady tohoto titulu a jejich posouzení obecnými soudy. Ústavní soud na základě těchto zjištění, z důvodu hospodárnosti a efektivity, podle shora uvedených zákonných ustanovení, obě věci spojil ke společnému řízení.

V souladu s rozvrhem práce pro rok 2019 č. Org. 26/19 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Josef Fiala.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. května 2019

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu