III. ÚS 414/02Usnesení ÚS ze dne 19.09.2002

III.ÚS 414/02 ze dne 19. 9. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 414/02

Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Evy Zarembové ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podaném obchodní společností D. p. hl. m. Prahy, akciová společnost, zastoupené JUDr. T. S., advokátem, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10, č.j. 23 C 86/2002-8, ze dne 16. 5. 2002,

takto:

V záhlaví usnesení Ústavního soudu, č.j. III. ÚS 414/02-11, ze dne 19. 9. 2002, se opravuje označení právního zástupce stěžovatelky, které správně zní "zastoupené JUDr. T. S., advokátem".

Odůvodnění:

Při vyhotovení shora označeného usnesení Ústavního soudu došlo k chybě v psaní při uvedení právního zástupce stěžovatelky, kde místo právního zástupce JUDr. T. S., advokáta, byl chybně uveden právní zástupce JUDr. J. B., advokát. Vzhledem k této písařské chybě bylo záhlaví opraveno, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, a to postupem z hlediska ust. § 63 zák. o Ústavním soudu, ve vazbě na § 167 odst. 2 a § 164 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2002

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu