III. ÚS 39/12 #1Usnesení ÚS ze dne 16.03.2012

III.ÚS 39/12 ze dne 16. 3. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 16. března 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti M. S., bez právního zastoupení, proti postupu Vězeňské služby ČR, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 4. ledna 2012 podání stěžovatele, směřující proti postupu Vězeňské služby ČR, které však nesplňovalo podmínky návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podání nebylo srozumitelné a stěžovatel zejména nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud stěžovatele vyzval, aby vady svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranil. Současně stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, může být jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 6. 2. 2012.

Protože stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo, než jeho ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. března 2012

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj