III. ÚS 3890/11 #1Usnesení ÚS ze dne 25.01.2012

III.ÚS 3890/11 ze dne 25. 1. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti společnosti Bazcom, a.s., sídlem Praha 2, náměstí Míru 820/9, zastoupené JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem se sídlem Praha 2, náměstí Míru 820/9, proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 10. 2011, č. j. 37 EC 4628/2009-33, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve včas podané ústavní stížnosti, která i jinak splňuje náležitosti ústavní stížnosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu"), stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud pro porušení čl. 90 a čl. 95 Ústavy České republiky (dále jen "Ústavy"), čl. 26, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listiny") a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod zrušil v záhlaví označené rozhodnutí obecného soudu vydaného v její občanskoprávní věci, a to v té části jeho výroku, jímž bylo rozhodnuto o nákladech tohoto řízení.

Dne 19. 1. 2012 obdržel Ústavní soud podání stěžovatelky, kterým vzala svoji ústavní stížnost zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. ledna 2012

Jan Musil v. r.

předseda senátu