III. ÚS 3868/11 #1Usnesení ÚS ze dne 24.01.2012

III.ÚS 3868/11 ze dne 24. 1. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Pavla Rychetského ve věci ústavní stížnosti společnosti Bazcom, a. s., se sídlem v Praze 2, náměstí Míru 820/9, zastoupené JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem se sídlem v Praze 2, náměstí Míru 820/9, proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. září 2011 sp. zn. 7 EC 480/2010, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení v její občanskoprávní věci vydaného rozsudku obecného soudu (v nákladovém výroku), a to pro porušení práva na soudní ochranu zaručeného čl. 36 Listiny základních práv a svobod, práva na právní pomoc zakotveného v jejím čl. 37, práva soutěžitele na podnikání zaručeného čl. 26, jakož i práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a rovněž pro porušení ústavní povinnosti uložené soudu čl. 90 a čl. 95 Ústavy České republiky.

Navrhovatelka své podání vzala prostřednictvím právního zástupce dne 19. ledna 2012 v celém rozsahu zpět.

Poněvadž byl návrh vzat zpět ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, bylo rozhodnuto v souladu s citovaným ustanovením tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2012

Jan Musil

předseda senátu