III. ÚS 3804/18 #1Usnesení ÚS ze dne 17.01.2019

III.ÚS 3804/18 ze dne 17. 1. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele F. Š., t. č. ve Vazební věznici Praha - Pankrác, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. října 2018 č. j. 4 As 268/2018-18, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, a Vězeňské služby České republiky, sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4 - Nusle, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 20. 11. 2018 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku Nejvyššího správního soudu spojená s návrhem na ustanovení zástupce z řad advokátů.

2. Na základě zjištění, že stěžovatelovo podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel podrobně informován (podobně jako v řadě dalších řízeních o jeho ústavních stížnostech) o náležitostech ústavní stížnosti a vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy s upozorněním na následky jejich neodstranění; výzva mu byla doručena dne 12. 12. 2018. V průběhu stanovené lhůty stěžovatel vytýkané vady podání neodstranil, ani na výzvu k odstranění vad nereagoval.

3. Vzhledem k tomu, že vady podání nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2019

Josef Fiala v. r.

soudce zpravodaj