III. ÚS 375/01Usnesení ÚS ze dne 10.10.2001

III.ÚS 375/01 ze dne 10. 10. 2001

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 375/01

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. V., proti průtahům obecných soudů, mimo ústní jednání dne 10. října 2001 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Formálně vadným podáním, označeným jako "stížnost", zamýšlela stěžovatelka vyvolat řízení před Ústavním soudem o ústavní stížnosti.

Formální vada obsažená v jejím podání byla jí vytknuta přípisem Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2001 a současně s přiměřeným poučením byla jí k odstranění této vady určena lhůta v trvání 30 dnů.

Podle doručenky byl přípis Ústavníhosoudu stěžovatelce doručen dne 12. 7. 2001, a protože do dnešního dne formální vada stěžovatelčina podání nebyla odstraněna, bylo o jejím podání, jakoby o ústavní stížnosti, rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 10. října 2001