III. ÚS 3675/10 #1Usnesení ÚS ze dne 20.01.2011

III.ÚS 3675/10 ze dne 20. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 20. ledna 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky obchodní společnosti Tessile ditta a. s., IČ 278 22 117, se sídlem Ve Studeném 117/5a, 147 00 Praha, právně zastoupené JUDr. Pavlem Truxou, advokátem AK se sídlem Josefa Knihy 177, 337 01 Rokycany, proti rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 26. října 2010 č. j. 110 EC 213/2010-37, za účasti Okresního soudu v Opavě, jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 23. prosince 2010, se stěžovatelka domáhala zrušení výroku pod bodem II rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 26. října 2010 č. j. 110 EC 213/2010-37, a to pro porušení článku 11 odst. 1 a článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 6. ledna 2011 vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost zpět a navrhla, aby řízení před Ústavním soudem bylo zastaveno.

Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatelka, jak výše uvedeno, této možnosti využila a své podání vzala zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. ledna 2011

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu