III. ÚS 3673/14 #3Usnesení ÚS ze dne 08.01.2015

III.ÚS 3673/14 ze dne 8. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl dne 8. ledna 2015 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Vladimíra Kůrky ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Rostislava Hakla a společné ústavní stížnosti stěžovatelů Statutárního města Brna, městské části Brno-sever a Rady městské části Brno-sever, obou se sídlem v Brně, Bratislavská 70, všichni zastoupeni doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem, AK se sídlem v Brně, Optátova 46, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2014 č. j. 67 A 13/2014-113, za účasti Krajského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a ANO 2011, se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2361/4, zastoupeným JUDr. Jiřím Nykodýmem, advokátem, AK se sídlem v Říčanech, 17. listopadu 230, Sdružení občanů Lesné, se sídlem v Brně, Ježkova 8, zastoupeného JUDr. Romanem Vaňkem, Ph.D., advokátem, AK se sídlem v Brně, Těsnohlídkova 9, a Mgr. Petrem Hladíkem, zastoupeného Mgr. Martinem Karlínem, advokátem, AK se sídlem v Brně, Lidická 57, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2014 č. j. 67 A 13/2014-113 a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra ze dne 8. 12. 2014 č. 289/2014 Sb., o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce Brno-sever, se odkládají.

Odůvodnění:

I.

V ústavní stížnosti ze dne 20. 11. 2014, doručené Ústavnímu soudu dne 21. 11. 2014, a ve společné ústavní stížnosti ze dne 21. 11. 2014, doručené Ústavnímu soudu dne 21. 11. 2014, stěžovatelé navrhli, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Brně vydané v řízení o návrhu na neplatnost voleb do Zastupitelstva městské části Brno-sever konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

Stěžovatelé mimo jiné navrhli, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost ústavní stížností napadeného rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ve vyjádření ze dne 22. 12. 2014, doručeném Ústavnímu soudu téhož dne, vedlejší účastník ANO 2011 poukázal na skutečnost, že ministr vnitra sdělením ze dne 8. 12. 2014 stanovil termín opakovaných voleb na 14. března 2015, přičemž podle určeného harmonogramu mají být podány kandidátní listiny jednotlivých stran registračnímu úřadu do 7. ledna 2015, a též navrhl, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost ústavní stížností napadeného rozhodnutí.

Ústavní soud může podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou podle názoru Ústavního soudu splněny. Odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem, neboť je nepochybně ve veřejném zájmu, aby bylo nejdříve pravomocně jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé, dříve než se přistoupí k dalším organizačním krokům ve vztahu k napadeným volbám do zastupitelstva obce Brno-sever. Opačný postup by naopak založil situaci nejistoty, zda vyhlášené opakování hlasování bude či nebude ve svých důsledcích účelné.

Výkon napadeného rozhodnutí by rovněž mohl vést k nevratnému vynaložení značných nákladů spojených s přípravou opakovaných voleb.

Proto Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelností vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti. Logickým důsledkem odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně muselo být i odložení vykonatelnosti sdělení ministra vnitra ze dne 8. 12. 2014 č. 289/2014 Sb., byť to stěžovatelé výslovně nenavrhovali.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2015

Jan Musil v. r.

předseda senátu Ústavního soudu