III. ÚS 3246/13 #1Usnesení ÚS ze dne 16.10.2014

III.ÚS 3246/13 ze dne 16. 10. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Jana Musila a Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Anglicko-české gymnázium AMAZON, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Rytířská 10, zastoupeného JUDr. Janem Langmeierem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 997/15, směřující proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2013 č. j. 59 Cm 157/2011-258, za účasti CZECH NEWS CENTER a. s. se sídlem v Praze 7, Komunardů 1584/42, zastoupené JUDr. Helenou Chaloupkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Na Kozačce 1289/7, a České televize se sídlem v Praze 4, Kavčí hory, zastoupené Mgr. Martinem Elgerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 699/30, jako vedlejších účastníků, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 24. 10. 2013 napadl stěžovatel výše označené rozhodnutí obecného soudu s tvrzením, že jím bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dne 8. 10. 2014 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, kterým vzal svůj návrh zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2014

Jan Filip v. r.

předseda senátu