III. ÚS 3244/07 #1Usnesení ÚS ze dne 13.05.2010

III.ÚS 3244/07 ze dne 13. 5. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 13. května 2010 v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. K., zastoupeného JUDr. Pavlem Omelkou, advokátem ve Zlíně, Sadová 6, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2004 sp. zn. 4 T 12/2003, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 2. 2006 sp. zn. 12 To 63/2005 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2007 sp. zn. 6 Tdo 400/2007, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 20. 12. 2007, doplněnou podáním ze dne 30. 4. 2009, se stěžovatel domáhal zrušení shora označených soudních rozhodnutí.

Podáním ze dne 22. 4. 2010, doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 5. 2010, vzal stěžovatel tuto svou ústavní stížnost zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. května 2010

Vladimír Kůrka v. r.

předseda senátu Ústavního soudu