III. ÚS 3191/11 #1Usnesení ÚS ze dne 29.11.2011

III.ÚS 3191/11 ze dne 29. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti A. Z. L., ve znění opravného usnesení ze dne 17. 3. 2011, č. j. 17 Co 462/2010-901, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené rozhodnutí odvolacího soudu, ve znění opravného usnesení, vydané ve věci péče o nezletilého R. a nezletilou K.

Z ústavní stížnosti a připojených listin, jakož i z vyžádaného dokladu o doručení, se podává, že ústavní stížností napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2011 byl spolu s opravným usnesením ze dne 17. 3. 2011 doručen stěžovatelce do vlastních rukou dne 30. 4. 2011.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Jestliže bylo rozhodnutí odvolacího soudu doručeno stěžovatelce dne 30. 4. 2011 a dnem následujícím počala běžet výše uvedené lhůta 60 dnů, pak byla-li ústavní stížnost podána až dne 24. 10. 2011, stalo se tak zjevně po jejím uplynutí.

V důsledku toho nezbylo než soudcem zpravodajem (bez jednání) ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona odmítnout, neboť je návrhem opožděným, podaným po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Za těchto okolností nevyvozoval Ústavní soud důsledky z toho, že stěžovatelka nebyla v řízení před Ústavním soudem řádně zastoupena (advokátem).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2011

Vladimír Kůrka

soudce zpravodaj