III. ÚS 3160/07 #1Usnesení ÚS ze dne 25.03.2008

III.ÚS 3160/07 ze dne 25. 3. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele I. M., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. 12. 2007 Ústavní soud obdržel podání, v němž navrhovatel navrhl zrušení usnesení "Č.j. 24cm 38/2007 a Č.j. 5 cmo 309/2007-61".

Protože daný návrh byl stižen vadami (navrhovatel nebyl v řízení zastoupen advokátem, neboť k návrhu nebyla přiložena příslušná plná moc akceptovaná advokátem a návrh byl sepsán přímo navrhovatelem), Ústavní soud navrhovatele vyzval k jejich odstranění přípisem ze dne 9. 1. 2008 č. j. III. ÚS 3160/07-4, k čemuž mu stanovil lhůtu v trvání 30 dnů. Uvedená výzva byla navrhovateli doručena dne 10. 1. 2008.

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel ve stanovené lhůtě vady svého návrhu neodstranil, Ústavní soud jej mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. března 2008

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu