III. ÚS 3076/07 #1Usnesení ÚS ze dne 25.03.2008

III.ÚS 3076/07 ze dne 25. 3. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. B., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 4. 12. 2007 návrh označený jako "Stížnost". Stěžovatelka nebyla při podání návrhu zastoupena advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚS"), a její návrh vykazoval i další vady.

Ústavní soud proto stěžovatelku v souladu s § 41 písm. b) ZÚS vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy odstranila nedostatek zastoupení advokátem, jakož i další vady svého návrhu. Současně ji poučil o následcích neodstranění vad. Výzvu si stěžovatelka převzala osobně dne 21. 1. 2008.

Dne 30. 1. 2008 stěžovatelka zaslala Ústavnímu soudu několik listin - kopií některých dokladů a rozhodnutí, a dále souhlas se složením senátu v případě způsobilosti ústavní stížnosti k projednání. Jiná podání Ústavnímu soudu zaslána v této věci nebyla.

Stěžovatelka neodstranila ve lhůtě stanovené (resp. dosud) vadu návrhu, spočívající v nedostatku zastoupení advokátem (předložení advokátem sepsané ústavní stížnosti, doložení plné moci). Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat dle § 43 odst. 1 písm. a) ZÚS a stěžovatelčin návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. března 2008

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu