III. ÚS 30/06Usnesení ÚS ze dne 17.05.2006

III.ÚS 30/06 ze dne 17. 5. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti Ing. V. K., správce konkursní podstaty úpadce AMEX, spol. s r.o. v likvidaci se sídlem v Zákupech, Nádražní 274, IČ 45307563, zastoupeného JUDr. Romanem Kozlem, advokátem se sídlem v Praze, Žitná 47, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2005, č.j. 53 CmI 78/2005-49, o návrhu na vydání předběžného opatření - uložení povinnosti Krajskému soudu v Praze, aby nepokračoval v řízení vedeném pod sp. zn. 53 CmI 78/2005, a o návrhu na zrušení ustanovení § 202 odst. 1 písm. i/ o.s.ř. v rozsahu textu "podle § 109 nebo", takto:

Řízení sezastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost, podanou ve výše označených věcech, vzal stěžovatel dříve, než o ni Ústavní soud rozhodl, zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2006

Jan Musilv. r.

předseda senátu