III. ÚS 2824/16 #1Usnesení ÚS ze dne 12.10.2016

III.ÚS 2824/16 ze dne 12. 10. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci návrhu navrhovatele Františka Fabera, označenému jako "Žádost k Ústavnímu soudu Č. R.", takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 23. 8. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen shora označený návrh.

Návrh nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem [§ 30, 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")].

K odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem, který by předložil kvalifikovaný návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, byl navrhovatel vyzván přípisem jemu doručeným dne 6. 9. 2016, v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů, bude návrh odmítnut.

Navrhovatel k dnešnímu dni nezajistil odstranění vad svého podání. Vzhledem k tomu, že lhůta stanovená pro odstranění vytýkaných vad podání uplynula dne 6. 10. 2016, Ústavnímu soudu nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. října 2016

Jan Filip v. r.

soudce Ústavního soudu