III. ÚS 28/99Usnesení ÚS ze dne 30.03.1999

III.ÚS 28/99 ze dne 30. 3. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 30. 3. 1999 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Vlastimila Ševčíka a JUDr. Pavla Holländera mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. Č., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 1998, sp. zn. 2 To 187/98, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Formálně vadnou ústavní stížností domáhal se stěžovatel ve své trestní věci, vedené před Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 40 Nt 28/98, povolení obnovy řízení, a navrhl, aby usnesení Vrchního soudu v Praze, jak shora je označeno, Ústavní soud svým nálezem zrušil.

Podáním ze dne 22. 2. 1999, tedy za podmínek plynoucích z ust. § 77 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, však stěžovatel svoji ústavní stížnost vzal zpět, a proto bylo toto řízení o ní zastaveno (§ 77 cit. zák.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 cit. zák.).

V Brně dne 30. března 1999

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu