III. ÚS 2686/15 #1Usnesení ÚS ze dne 12.11.2015

III.ÚS 2686/15 ze dne 12. 11. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Vladimíra Kůrky o ústavní stížnosti stěžovatele M. P., t. č. ve Věznici Valdice, zastoupeného Mgr. Petrou Severovou, advokátkou se sídlem v Sokolově, 5. května 163, proti "rozsudkům sp. zn. 19 T 164/2012 a sp. zn. 19 T 62/2012", takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 3. září 2015 návrh ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kterým se stěžovatel domáhal toho, aby zrušil v záhlaví uvedené trestní rozsudky.

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 6. listopadu 2015, právní zástupkyně stěžovatele Ústavnímu soudu sdělila, že stěžovatel bere výše uvedený návrh zpět. Ústavní soud s ohledem na obsah daného podání vyšel z toho, že stěžovatel vzal svou ústavní stížnost zpět, čímž byly naplněny podmínky zastavení řízení ve smyslu ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud tedy rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2015

Jan Musil v. r.

předseda senátu Ústavního soudu