III. ÚS 2628/07 #1Usnesení ÚS ze dne 25.03.2008

III.ÚS 2628/07 ze dne 25. 3. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele I. M., označeného jako "stížnost - žádost o odškodnění", takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 9. 10. 2007 Ústavní soud obdržel v záhlaví specifikované podání. Protože daný návrh byl stižen vadami (stěžovatel nebyl v řízení zastoupen advokátem, neboť k návrhu nebyla přiložena příslušná plná moc akceptovaná advokátem a návrh byl sepsán přímo navrhovatelem), Ústavní soud navrhovatele vyzval k jejich odstranění přípisem ze dne 13. 12. 2007 č. j. III. ÚS 2628/07-9, k čemuž mu stanovil lhůtu v trvání 30 dnů. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne 17. 12. 2007.

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel ve stanovené lhůtě vady svého návrhu neodstranil, Ústavní soud jej mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. března 2008

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu