III. ÚS 2472/12 #1Usnesení ÚS ze dne 23.08.2012

III.ÚS 2472/12 ze dne 23. 8. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Musila, soudce zpravodaje Vladimíra Kůrky a soudce Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti stěžovatele L. P., zastoupeného Mgr. Martinem Kornelem, advokátem se sídlem v Bolaticích - Borové, Třešňová 168, proti rozsudkům Městského soudu v Brně sp. zn. 9 T 24/2005, 12 T 67/2005 a 9 T 275/2005, Okresního soudu ve Frýdku - Místku sp. zn. 5 T 161/98, 3 T 254/2000, 5 T 10/2002, 4 T 11/2002, 3 T 151/2002, 5 T 102/2004, 6 T 168/2004, 2 T 258/2009 a 1 T 145/2010, Okresního soudu v Karviné - pobočka Havířov sp. zn. 102 T 159/2002, Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 3 T 127/2010, Okresního soudu ve Svitavách sp. zn. 2 T 343/2000 a nespecifikovaného krajského soudu sp. zn. 7 To 198/2010 a 7 To 114/2011, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud "přezkoumal" v záhlaví uvedená soudní rozhodnutí.

Dne 7. 8. 2012 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, kterým vzal svoji ústavní stížnost zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2012

Jan Musil v. r.

předseda senátu