III. ÚS 2279/08 #1Usnesení ÚS ze dne 13.11.2008

III.ÚS 2279/08 ze dne 13. 11. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. F., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 9. 9. 2008 návrh (ústavní stížnost) směřující proti "usnesení Krajského soudu v Hradci Králové 20 Co 186/2008 a usnesení Okresního soudu v Hradci Králové 9 C 9/2008 ze dne 5. 6. 2008". Stěžovatel nebyl při podání návrhu zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", a jeho návrh vykazoval i další vady.

Ústavní soud proto stěžovatele v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy odstranil nedostatek zastoupení advokátem, jakož i další vady svého návrhu. Současně jej poučil o následcích neodstranění vad. Výzva byla stěžovateli doručena dne 15. 10. 2008.

Stěžovatel na výzvu nereagoval.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel přes výzvu a řádné poučení neodstranil vady návrhu ve lhůtě stanovené (resp. dosud), nezbylo Ústavnímu soudu než postupovat dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2008

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu