III. ÚS 225/05Usnesení ÚS ze dne 09.06.2005

III.ÚS 225/05 ze dne 9. 6. 2005

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 9. června 2005 ve věci J. B., o jeho návrhu ze dne 3. 5. 2005, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který v podání označeném jako "dovolání proti usnesení I. ÚS 28/5" (zřejmě myšleno usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 28/05) současně brojil proti jednání Okresního soudu-pobočka Valašské Meziříčí, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Stěžovatel, ačkoliv výzvu k odstranění vad návrhu obdržel 24. 5. 2005, tyto svým podáním ze dne 25. 5. 2005 neodstranil a neučinil tak ani do konce určené lhůty, když zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavnímsoudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pro výše uvedené byl shledán důvod k odmítnutí návrhu - pokud směřuje proti usnesení Ústavníhosoudu ve věci sp. zn. I. ÚS 28/05 - pro jeho nepřípustnost, v další části pak pro neodstranění vad návrhu [§ 43 odst. 1 písm. e), § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2005