III. ÚS 221/99Usnesení ÚS ze dne 09.08.1999

III.ÚS 221/99 ze dne 9. 8. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 221/99

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu paní E. H., obsahujícího odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 9 Nc 415/98-5, mimo ústní jednání t akt o

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 4. 5. 1999 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 2. 5. 1999, jehož obsahem bylo odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 9 Nc 415/98-5.

Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), požadované náležitosti. Navrhovatelka byla proto vyrozuměna o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.

K odstranění vad návrhu se navrhovatelce určila třicetidenní lhůta. Vyrozumění o odstranění vad návrhu jí bylo doručeno dne 2. 6. 1999.

Dne 14. 6. 1999 došel Ústavnímu soudu další dopis navrhovatelky ze dne 10. 6. 1999, kterým reagovala na písemnou výzvu k odstranění vad jejího návrhu. Zároveň sdělila, že toho času je na mateřské dovolené a není v jejích finančních možnostech platit advokáta. Proto žádala, aby jí Ústavní soud právního zástupce přidělil ex offo.

Dopisem Ústavního soudu ze dne 21. 6. 1999 byla poučena o tom, že takové oprávnění Ústavní soud nemá, současně se jí dostalo informace o tom, jak dále ve věci postupovat. V důsledku toho jí byla prodloužena lhůta k odstranění vad návrhu do 21. 7. 1999 (středa) s tím, že důsledkem jejího nedodržení bude odmítnutí návrhu.

Jelikož Ústavnímu soudu do dne 21. 7. 1999 nedošel návrh na zahájení řízení, který by odpovídal požadavkům zákona, jak o nich byla navrhovatelka vyrozuměna, nezbylo, než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 9. 8. 1999

Dr. Ivana Janů

soudce zpravodaj