III. ÚS 209/94Usnesení ÚS ze dne 04.05.1995

III.ÚS 209/94 ze dne 4. 5. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 4. května 1995 v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera a soudců JUDr. Vlastimila Ševčíka a JUDr. Vladimíra Jurky ve věci ústavní stížnosti navrhovatele R. H., proti Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci v Praze a Fondu národního majetku České republiky v Praze, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu ČR byl dne 21.12.1994 doručen návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem ČR v souvislosti s návrhem na poskytnutí finanční náhrady prostřednictvím zejména Fondu národního majetku České republiky.

Protože zmíněný návrh na zahájení řízení neměl potřebné náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů, a následně o dalších 30 dnů prodloužena.

V takto stanovené lhůtě doručil navrhovatel prostřednictvím svého právního zástupce dne 25.4.1995 Ústavnímu soudu ČR podání, ze kterého je zřejmé, že svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem ČR bere výslovně zpět.

Vzhledem k této skutečnosti potom nezbylo Ústavnímu soudu ČR, než ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, rozhodnout, že se řízení zastavuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 1995

JUDr. Pavel Holländer

předseda senátu ÚS ČR