III. ÚS 199/06Usnesení ÚS ze dne 30.03.2006

III.ÚS 199/06 ze dne 30. 3. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 30. března 2006 v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. M., zastoupeného Mgr. Jarmilou Grumlovou, advokátkou v Kolíně 3, Politických vězňů 98, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. října 2005, čj. 25 Co 368/2005-60, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 14. 2. 2006 napadl stěžovatel v záhlaví označené soudní rozhodnutí a domáhal se jeho zrušení.

Podáním ze dne 27. 3. 2006, doručeným Ústavnímu soudu dne následujícího, vzal stěžovatel tuto svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět a požádal, aby řízení o ní bylo zastaveno, protože v mezidobí došlo k pravomocnému skončení exekučního řízení.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 2006

Jan Musil

předseda senátu