III. ÚS 1605/18 #1Usnesení ÚS ze dne 31.07.2018

III.ÚS 1605/18 ze dne 31. 7. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti stěžovatele P. M., t. č. ve Věznici Všehrdy, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 33 Nc 6612/2017-39 a dalším blíže neoznačeným rozhodnutím, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností ze dne 9. května 2018 se stěžovatel domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného usnesení a dalších neoznačených rozhodnutí spjatých s věcí s tvrzením, že jimi došlo k zásadnímu okleštění ústavních práv, zejména práva na přístup k soudu.

2. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 22. května 2018 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Mimo jiné byl též poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem i o postupu, jak si může advokáta opatřit. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčených vad.

3. Výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 1. června 2018. Dne 2. června 2018 stěžovatel požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti. Jeho žádosti bylo vyhověno, přičemž mu byla lhůta prodloužena do 25. července 2018. Stěžovatel obdržel sdělení o prodloužení lhůty dne 3. července 2018, vady ústavní stížnosti však ani v této prodloužené lhůtě neodstranil.

4. Ústavní soud dne 30. července 2018 telefonicky kontaktoval Českou advokátní komoru - pobočku v Brně s dotazem, zda stěžovatel v této věci požádal o určení advokáta. Příslušná pracovnice mu však sdělila, že tak do dnešního dne neučinil (viz úřední záznam na č. l. 10).

5. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť stěžovateli dne 25. července 2018 marně uplynula lhůta stanovená mu k odstranění vad jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2018

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj