III. ÚS 148/05Usnesení ÚS ze dne 10.08.2006

III.ÚS 148/05 ze dne 10. 8. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 148/05

Ústavní soud rozhodl dne 10. srpna 2006, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, o ústavní stížnosti Ing. S. Ch., zastoupené JUDr. Danielou Burdovou, advokátkou se sídlem 252 41 Dolní Břežany, Lhota 11, proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 21 Co 389/2003 a 21 Co 390/2003 ze dne 3. 11. 2004, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se svou ústavní stížností, s tvrzením porušení ústavně zaručených práv a z důvodů, které v ústavní stížnosti rozvedla, domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze shora označeného.

Napadený rozsudek však byl, jak Ústavnísoud zjistil z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 5. 2006 sp. zn. 22 Cdo 2930/2005, uvedeným rozsudkem zrušen a věc vrácena Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Za tohoto stavu věci, kdy ústavní stížností napadený rozsudek již byl Nejvyššímsoudem zrušen, věc není doposud pravomocně skočena a bude se jí dále zabývat Městský soud v Praze, je třeba vycházet z toho, že zatím nebyly vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon stěžovatelce k ochraně jejich práv poskytuje. Proto byla ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustná odmítnuta. Pro úplnost třeba k námitkám stěžovatelky délky trvání řízení se týkajících uvést, že těmito se, vázán petitem ústavní stížnosti, obsahujícím "pouze" návrh na zrušení napadeného rozhodnutí, Ústavní soud zabývat nemohl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2006