III. ÚS 141/2000Usnesení ÚS ze dne 11.04.2000

III.ÚS 141/2000 ze dne 11. 4. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 141/2000

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky Š. G., o návrhu ze dne 6. března 2000,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu 7. března 2000, se stěžovatelka domáhala přezkoumání postupu stavebního úřadu - Městského úřadu ve Frýdku-Místku.

Poněvadž podání navrhovatelky neobsahovalo náležitosti, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla dne 13. března 2000 vyzvána k jeho doplnění a k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučena o znění § 43 odst. l písm. a) citovaného zákona, podle něhož neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Poněvadž vady návrhu po obdržení výzvy dne 15. března 2000 ve lhůtě navrhovatelka neodstranila a zejména nesplnila povinnost být v řízení před Ústavnímsoudem zastoupena advokátem, byl návrh v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2000