III. ÚS 1050/09 #1Usnesení ÚS ze dne 18.06.2009

III.ÚS 1050/09 ze dne 18. 6. 2009

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P.K., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 24. 4. 2009 stěžovatelův návrh. Stěžovatel nebyl při podání návrhu zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", a jeho návrh vykazoval i další vady.

Ústavní soud proto stěžovatele v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy odstranil nedostatek zastoupení advokátem, jakož i další vady svého návrhu. Současně jej poučil o následcích neodstranění vad. Výzva byla stěžovateli doručena dne 11. 5. 2009.

Na výzvu stěžovatel nereagoval.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel přes výzvu a řádné poučení Ústavního soudu neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě stanovené (resp. dosud), nezbylo Ústavnímu soudu než postupovat dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. června 2009

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu