II. ÚS 929/11 #1Usnesení ÚS ze dne 05.05.2011

II.ÚS 929/11 ze dne 5. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu stěžovatele O. V., bez právního zastoupení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 29. 3. 2011 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, jehož předmětem byly námitky proti rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích ze dne 19. 6. 2009 č.j. 4 T 79/2009-105.

Po zjištění, že návrh nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 6. 4. 2011 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzvu převzal stěžovatel dle doručenky osobně dne 8. 4. 2011.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě k odstranění vad návrhu stěžovatel vytýkané vady návrhu přes řádné poučení neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. května 2011

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj