II. ÚS 891/14 #1Usnesení ÚS ze dne 14.10.2014

II.ÚS 891/14 ze dne 14. 10. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka, soudce zpravodaje Radovana Suchánka a soudce Vojtěcha Šimíčka ve věci ústavní stížnosti Mgr. Jiřího Špirocha, zastoupeného JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Resslova 1253, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2013 č. j. 7 Cmo 587/2013-50 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2013 č. j. 72 Cm 249/213-13, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel ve svém podání pouze uvádí, že se výslovně připojuje k ústavní stížnosti Zuzany Hrazdírové, jejíž kopii ke svému podání přiložil.

Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění účinném od 1. 1. 2013, musí být usnesení o odmítnutí ústavní stížnosti stručně odůvodněno uvedením zákonného důvodu, pro který se návrh odmítá.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Jelikož podání stěžovatele toliko odkazuje na ústavní stížnost Zuzany Hrazdírové, vedené pod sp. zn. II. ÚS 877/14, postačí na tomto místě taktéž pouze odkázat na důvody, pro které je třeba ústavní stížnost Zuzany Hrazdírové, projednávanou druhým senátem Ústavního soudu souběžně s věcí stěžovatele, odmítnout jako zjevně neopodstatněnou.

Ústavní soud proto stěžovatelův návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. října 2014

Jiří Zemánek

předseda senátu